tirsdag 8. mai 2012

Trolleri eller hekser i familien?


Trolldomsarkivet til Universitetet i Oslo er en samling av tre typer kilder; svartebøker, prosessmateriale og trolldomssagn. Dette digitalarkivet gir innblikk i ulike sider ved trolldomstro og trolldomspraksis gjennom en periode på nesten 500 år, fra omkring 1480 til mellomkrigstiden. Hver av kildekategoriene kan studeres for seg. Men trolldomsarkivet legger også til rette for studier av trolldom på tvers av kildekategorier. Det finnes en mengde dokumenter i dette arkivet, formler hvor du kan trylle naboen din til en frosk eller andre "nyttige" skikkelser. Men det viktigste for en slektsforsker er nok de flere hundre sagn og prosesser som er i avskrift i dette arkivet. Jeg lover godt lesestoff i timer og forskningsstoff i ukesvis på denne siden: http://www.edd.uio.no/ikos/trolldom.html 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar