søndag 18. mars 2012

De første emigranter fra Toten


På våren 1846 var det 16 personer fra Totenvika og Skreien som brøt opp fra sine hjem og begynte den lange ferden til det forjettende landet i vest som det hadde gått så mange jetord om. Bladet "Lillehammer Tilskuer", som var sterkt imot utvandringen, skriver den 5. mai dette året om begivenheten: " Ogsaa nu i disse Dage skulle flere end 20 Emigranter fra østre Toten tage afsted....Naar skal da engang dette sørgelige Uvæsen ophøre?". Dette "Uvæsen opphørte ikke, tvertimot nærmere 9000 totninger fulgte etter disse første de neste åtti årene.

Skipet som skulle frakte totningene til Amerika var briggen "Trikolor" av Tønsberg, kapteinen var Hans Friis. Han var en veteran i emigrantfarten, allerede i 1837 hadde han vært med på å frakte emigranter til Amerika. Dette skulle bli hans nest siste tur, i 1847 bosatte han seg i sambandsstatene og ble der til sin død. Da "Trikolor" la fra kai i Christiania var det 98 emigranter ombord og 835 skippund jern, målet var New York og dit kom de 25 juli, etter vel åtte uker i sjøen. I land steg 21 svensker og 78 nordmenn for å fortsette reisen vestover. Totningene hadde forøket sitt antall underveis da Marie Pedersdatter Holen hadde født en datter under overfarten.

For de som har totninger som utvandret har Vest-Oppland Slektshistorielag en helt fantastisk god oversikt på disse på nett. Se her: Emigrantprosjektet Toten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar