onsdag 14. mars 2012

Genealogisk og Heraldisk Verdenskongress i Oslo 2014

Det er mye spennende som skal foregå i jubileumsåret 2014. Det er 200 år siden Eidsvollsforsamlingen. Norsk Slektshistorisk Forening feirer det med to store begivenheter. Jeg vil senere blogge om den andre, nemlig utgivelsen av en bok om Eidsvollsmennenes slekt. Men i dag altså om den 31. verdenskongress for Genealogi og Heraldikk som for første gang legges til Norge. Norsk Slektshistorisk Forening og Norsk Heraldisk Forening har i samarbeid søkt om, og fått denne kongressen hit til Norge. Medlemmer fra begge foreningene har startet arbeidet med planleggingen av arrangementet, og neste møte i komiteen er til uken.

Da vil blant annet mandatene til komiteene som skal arbeide med dette bli klare, og det jobbes med å få bemannet alle underkomiteer med folk som ønsker å være med. Vi går spennende tider i møte, folkens.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar