lørdag 17. mars 2012

Krigen ingen ville ha - NRK P2 i dag kl 16:03

I hundreåret fra 1715 til 1814 var det 36 store og små kriger som herjet Skandinavia. Danmark-Norge balanserte mellom de fem stormaktene Frankrike, Østerrike, Storbritannia, Russland og Preussen. I praksis betød det at kongen i København tok imot store pengesummer som betaling for ikke å gripe inn eller stille tropper til disposisjon for sin alliansepartner. Og nesten alltid sviktet Danmark-Norge sine allierte. Nektet å stille opp eller skiftet side. Men på grunn av sin geografiske beliggenhet med kontroll over Øresund og sin store flåte, fikk Danmark-Norge likevel stadig tilbud om nye allianser.
Lier skanse ved Kongsvinger 1808. Norske styrker slår svenskene tilbake. Maleri av A Bloch. (Foto: Ukjent)

Hør sendingen på radio eller les mer om den her på Samfunn i krig 1808

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar